RECEPTIONIST (WELSH ESSENTIAL) – Part Time – Cardiff

  • Part Time
  • Permanent
  • Cardiff
  • £12760 - £23258/annum USD / Year
  • Salary: £12760 - £23258/annum

Administration

RECEPTIONIST (WELSH ESSENTIAL)
DEPARTMENT AND SALARY
Department – Customer Services
Salary – Grade 2 – £23,258 (plus 16% shift allowance). (Pro Rata on 17.5hours inc Shift allowance – £12,760.48 per annum)
Working Hours – 17.5 hours pw (consideration will be given to job sharing / reduced hours in line with our flexible working policy)

Please go to our website to view the full advert and job description and apply.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

DERBYNNYDD (CYMRAEG YN HANFODOL)
ADRAN A CHYFLOG
Adran – Gwasanaethau Cwsmeriaid
Cyflog – Graddfa 2 – £23,258 (hefyd lwfans shifft o 16%). (Pro Rata am 17.5 awr yn cynnwys lwfans shifft – £12.760.48 y flwyddyn)
Oriau Gwaith – 17.5 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / gweithio llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

Ewch i’n gwefan i weld yr hysbyseb lawn a’r disgrifiad swydd ac i wneud cais.

Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Salary: £12760 – £23258/annum

Job Type: Permanent, Part Time

Location: Cardiff

To apply for this job please visit www.cv-library.co.uk.